3 work Results

Century: Style/Period:
Title
Longhua Pagoda
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter

Title
Scholar Garden, Hangzhou, China
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter

Title
Liuhe Pagoda (Pagoda of Six Harmonies), Hangzhou, Zhejiang, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Next 36