6 work Results

Work Type:
Title
Longhua Pagoda
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter

Title
Fang Ta (Square Pagoda), Shanghai, China
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter

Title
Red Pagoda, Shibaozhai, China
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter

Title
Scholar Garden, Hangzhou, China
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter

Title
North Temple Pagoda (Bei Si Ta), Suzhou, China
Individual/Organization(s)
Budiman Wiharja

Title
Liuhe Pagoda (Pagoda of Six Harmonies), Hangzhou, Zhejiang, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Next 36