7 work Results

Style/Period: Style/Period:
Title
Temple of Heaven (Tiantan), Beijing
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Beihai Park, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Beihai Park, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Beihai Park, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Liuhe Pagoda (Pagoda of Six Harmonies), Hangzhou, Zhejiang, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Grand Canal, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Lingering Garden (Liu Yuan), Suzhou, China
Individual/Organization(s)
Nicholas Bruckelmeyer

Next 36